Bestuurszaken

Home » Bestuurszaken

De vereniging is gestart op 1 juli 1988 en formeel opgericht bij acte verleden bij notaris A.M. Schenk te Den Helder op 13 maart 1989. In de ledenvergaderingen van 30 november en 14 december 2021 zijn de leden akkoord gegaan met nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.
De ondertekening daarvan bij de notaris heeft op 17 december 2021 plaats gevonden.

De vereniging is gevestigd te Den Helder.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar.
De vereniging is op 13 maart 1989 onder nummer 40636763 ingeschreven bij de KvK te Alkmaar.
Het RISN/fiscaalnummer van de HHV is 816036135

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 is aan de HHV de Culturele ANBI status verleend. Met ingang van 1 januari 2014 zijn door de belastingdienst nieuwe voorwaarden vastgesteld waar een ANBI aan moet voldoen. Daaronder valt de verplichting om de nodige gegevens te publiceren op de internetsite. Door de belastingdienst wordt daarbij het internetadres en het RSIN/fiscaal-nummer van de ANBI verder openbaar gemaakt.

Onder de nieuwe verplichtingen vallen onder andere vermelding van:

  • het post- of bezoekadres van de HHV.
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan.
  • de functies, namen en beloning van de bestuurders.
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
  • een financiële verantwoording.

Vanaf het begin van onze internetsite zijn de meeste van de thans gevraagde gegevens al gepubliceerd. Wij streven ernaar om de site daarbij ook in de toekomst zo gebruikervriendelijk mogelijk te maken. Wij ontkomen er dus niet aan om meer verenigingsinformatie op de site te plaatsen.

Dat sluit goed aan bij het in januari 2013 vastgestelde beleidsplan 2012-2014.
Deze internetsite wordt en is daarmee, conform haar eerste gewenste opzet, niet alleen een toegang naar de Helderse geschiedenis, maar ook naar onze leden.

Dit is voor uw bestuur dan ook het moment om de actuele informatie aan en met onze HHV-leden te versterken. Ontdek de nieuwe rubrieken Laatste Nieuws en Oproep

Heeft u ook belangstelling in de Helderse geschiedenis?

Word dan lid van de HHV