Stadhouder Willem V straat

Stadhouder Willem V straat
(5) De Schooten
raadsbesluit     04-11-1964
Willem V, prins van Oranje en stadhouder (1748-1806), was gehuwd met Wilhelmina van Pruisen. Hij begon zich in 1779 sterk te interesseren voor het Nieuwe Diep en stelde ter plaatse persoonlijk een onderzoek in. Werd in 1781 door de Staten-Generaal gemachtigd het Nieuwe Diep te maken tot “een veilige ligplaats voor ’s Lands schepen”. Hij stond vrijwel machteloos tegen de binnen- en buitenlandse moeilijkheden (patriotten) en week in 1795 uit naar Engeland.

  • 2007
  • Stadhouder Willem V Straat