Botbrug

Botbrug
Over het Helders kanaal in het verlengde van de Nieuwstraat 1843 gebouwd als smalle voetgangersbrug (tevoren een eenvoudig voet-brugje?)
1861     gebouwd als draaibrug
1975     gewijzigd in voetgangersbrug
De oorsprong van deze, niet officieel door de Raad vastgestelde naam dient mogelijk te worden gezocht in de omstandigheid, dat verscheidene bewoners van de Visbuurt destijds het vissersambacht uitoefenden (bot = soort platvis).

  • 1950