Lid worden

Home » De HHV » Lid worden

Hartelijk dank dat u lid van onze vereniging wilt worden.
De contributie bedraagt € 26,- ( 2020 -2021 ) per verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni).
Voor leden die een incassomachtiging afgeven € 25,-
Contributie voor huisleden is € 8,- (Huisleden of huisgenootleden zijn leden die samen
met een ander lid onder 1 dak wonen (op 1 adres wonen)
Leden in het buitenland betalen € 50,- ( 2020 -2021 ) in verband met portokosten.
Bank ING rek. nr: NL13.INGB.0003.1545.17  t.n.v. de Helderse Historische Vereniging, Den Helder.
Als lid van onze vereniging ontvangt u het kwartaalblad “Levend Verleden”.
Met het aanmelden als lid gaat u akkoord met het verwerken (= bewaren en gebruiken) van de
persoonsgegevens door de HHV, onder de voorwaarden zoals die zijn omschreven in het privacy beleid van de vereniging. Het privacy beleid wordt gepubliceerd op de website van de HHV.

  • Binnen de HHV zijn vele vrijwilligers. Zij bezorgen post, digitaliseren foto’s, films, enz. Geven lezingen of hebben “handjes” voor vele andere activiteiten.
    Meer weten, kom dinsdag tussen 10 en 12 uur langs en we kunnen u meer info geven.