Oostoeverweg

Koegraszeedijk   later Oostoeverweg
(6) oostelijk van het Noord-Hollands kanaal
raadsbesluit       niet officiële benaming
raadsbesluit        ingetrokken 01-01-1977
K
oegras: van oorsprong een stukje bewassen land, een langgestrekte landtong nabij de Groote Keeten. De naam ging van lieverlede over op het gehele ingepolderde gebied.

  • 1995
  • Oostoeverweg