Bolweg

Bolweg   nu Sportlaan
(2) Zijweg van Middenweg naar vroegere sportvelden ter hoogte van de huidige Pasteurstraat.
raadsbesluit      aangelegd in de periode 1920 – 1940
raadsbesluit      vervallen
Herleving van oude straatnaam, eerder gebezigd voor de Middenweg

  • 1933
  • Bolweg