Fortweg

 Fortweg  vroeger heette dit Achterweg
(
5) in de Huisduinerpolder
raadsbesluit
Was voor de aanvang van de bouw van fort Lasalle (later Erfprins) in 1811 de belangrijkste verbindingsweg tussen Huisduinen en het voormalige Oude Helder. Was eerder Mientepad of Mienakkerspad geheten.

  • 1976
  • Fortweg