Molenbrug 

Molenbrug    ook Mosterdbrug
Over het Melders kanaal ter hoogte van het vm. Casino aan de Kanaalweg.
1859     gebouwd als ophaalbrug 1888 vernieuwd
1981      vernieuwd (herstel van de oorspronkelijke vorm)
De naam wijst op de hier eerder aanwezige molens, te weten de aan de Molengracht staande tras- en korenmolen “De Eendracht” en de aan het Molenplein staande houtzaagmolen “De Onderneming”.

De volksbenaming “Mosterdbrug” duidt op de verkoop van de destijds plaatselijk befaamde mosterd in een nabij de brug gelegen winkeltje op de hoek Molengracht/Ooststeeg.

  • 1993