Volkerakstraat

Volkerakstraat
(4) Nieuw Den Helder – Oost
raadsbesluit 07-03-1961
Volkerak: water tussen Goeree/Overflakkee (Zuid-Holland) enerzijds en Noord-Brabant anderzijds.

  • 1977
  • Volkerakstraat