Alkmaarseweg

Linieweg en dan rechtsaf Alkmaarseweg.
oorspronkelijk lopend van de Jan Verfailleweg bij de begraafplaats via de Timorlaan
tot de Langestraat in de vm. Oude Helder.
raadsbesluit vervallen 10-11-1965
Was voor het graven van de fortenlinie de toegangsweg tot Den Helder. Op oude kaarten aangeduid als “rijweg na(ar) Den Helder.

  • 1933
  • Alkmaarseweg