Oostoeverbrug

Oostoeverbrug
Over het Balgzandkanaal als toegang tot het industrieterrein Oostoever 1977
gebouwd   (off. ingebruikstelling 12-10-1977)
Genoemd naar het nabijgelegen industrieterrein Oostoever, dat evenals het noordelijker gelegen fort Oostoever, de naam ontleent aan de ligging ten oosten van het in 1824 tot stand gekomen Noord-Hollands kanaal

  • 1977
  • Oostoeverweg