Baljuwstraat

Baljuwstraat
(5) De Schooten
raadsbesluit 04-11-1964
Baljuw: de door de graaf of vorst aangestelde bezoldigd ambtenaar, die samen met de schepenen de rechtsbedeling in het ambtsgebied uitoefende. Ook belast met de zorg voor de waterhuishouding

  • 2003
  • Baljuwstraat