Samenstelling

Home » Bestuurszaken » Samenstelling
bestuur5-2022-11-15-scaled.jpg

Voorzitter: Dhr. F.H.A. van de Wetering, 06-37598316
e-mail: hhv.fransvandewetering@kpnmail.nl

Vice voorzitter: Dhr. N.A. Bais, tel. 0223 – 615477
e-mail: nabais@planet.nl

Secretaris: Mevr. Cora van der Sel, tel: 06-22907400
e-mail: hhvcoravandersel@outlook.com

Penningmeester: Dhr. J. Warbout, tel. 06-15609716
e-mail: ajwarbout@gmail.com

Lid: Dhr. Jan Kikkert tel: 06-28166328
e-mail: jg.kikkert@quicknet.nl

Lid: Dhr. A.van der Walle tel. 06 – 40162520
e-mail abvdwalle@hotmail.com

Lid: Mevr. Ria Gijsberts tel. 06 – 24175946
e-mail riagijsberts@quicknet.nl

Lid: Dhr. Gaike Dalenoord tel. 06 – 53613902
e-mail gaiked@quicknet.nl