Samenstelling

Home » Bestuurszaken » Samenstelling
Bestuur

Voorzitter: Dhr. F.H.A. van de Wetering, 06-37598316
e-mail: hhv.fransvandewetering@kpnmail.nl

Vice voorzitter: Dhr. N.A. Bais, tel. 0223 – 615477
e-mail: nabais@planet.nl

Secretaris: Zie 2de secretaris, tel .
e-mail:

Penningmeester: Dhr. J. Warbout, tel. 06-15609716
e-mail: ajwarbout@gmail.com

Tweede secretaris: Mevr. Cora van der Sel, tel: 06-22907400
e-mail: hhvcoravandersel@outlook.com

Lid: Dhr. Jan Kikkert tel: 06-28166328
e-mail: jg.kikkert@quicknet.nl

Lid: Dhr. A.van der Walle tel. 06 – 40162520
e-mail abvdwalle@hotmail.com