Annie Romien-Verschoorlaan

Annie Romien-Verschoorlaan
(4) plan Dirkz Admiraal
raadsbesluit     05-04-1978
Anna Helena Margaretha Romein-Verschoor (Hatert 1895 – Amsterdam 1978): Nederlands historica. Schreef o.a. samen met haar echtgenoot Jan M.Romein de historische werken “De lage landen bij de zee” en “Erflaters van onze beschaving”.

  • 2010
  • Annie Romien-Verschoorlaan