Brakkeveldweg

Brakkeveldweg eerder Beltweg
(2) Tuindorp
raadsbesluit 30-06-1913
Ontleent zijn naam aan het “Brakke Veld”, het stuk Koegras direct ten zuiden van de Helderse Polders, voor de bedijkingnzeg maar het deel ten zuiden van de spoorbaan.
Brak, zilt: zilte grond door overkomend zeewater

  • 1930
  • Brakkeveldweg