Jan Verfailleweg

Jan Verfailleweg eerder Strooweg
(3)weg tussen westelijk en oostelijk Nieuw Den Helder
raadsbesluit 01-03-1938
Het gedeelte Jan Verfailleweg tussen Linie en Duinweg vormde met de Middenweg en Spoorstraat eerder één weg, in de 17e en 18e eeuw genaamd Nieuwlanderwegh. Jan Verfaille (Den Helder 1841 – 1935): Broodbakken, landbouwer. De uitgebreide landerijen c. a. gingen destijds over in de N. V. Landbouwmaatschappij v/h J. Verfaille

  • 1922
  • Jan Verfailleweg