Duinweg

Duinweg later Zanddijk
(7) weg onder duin
raadsbesluit ingetrokken
Plaatsbepalende benaming voor de onder de duinen langslopende weg.

Duinweg later Van Foreestweg
(7+8) Julianadorp
raadsbesluit vervallen 23-06-1931
Plaatsbepalende naam: weg welke van Julianadorp in de richting van de duinen voerde.

Duinweg
(3) Huisduinen
raadsbesluit 13-05-1924
Ontleent zijn naam aan de ligging ten opzichte van het aangrenzende duingebied.

  • 2009
  • Duinweg