Fregathof

Fregathof
(4) Nieuw Den Helder – Oost
raadsbesluit     02-10-1968
Zie Fregatstraat

  • 1985
  • Fregathof