1e Goversdwarsstraa

1e Goversdwarsstraat
(1)oude Sluisdijkbuurt
raadsbesluit      07-03-1893
raadsbesluit      ingetrokken plan Sluisdijk
Teunis Cornelis Govers (Den Helder 1059 – Amsterdam 1927): IJzerkoopman en handelaar aan de Weststraat. Kocht met andere (o.a. P. Schagen) de grond van het Sluisdijkwartier teneinde daar woningen te laten bouwen

  • 1964
  • 1e Goversdwarsstraat