Timorlaan

Timorlaan
(2) Indische buurt
rb. 24-10-1933
Timor: één van de kleine Soenda eilanden.
Timorstraat later Timorlaan
(2) volgens oud stratenplan Indische buurt
rb. 25-08-1931
rb. ingetrokken 24-10-1933
Zie Timorlaan

  • 1935
  • Timorlaan