Guldemondweg

Guldemondweg
(5) De Schooten
raadsbesluit     05-11-1975
Genoemd naar de ter plaatse aanwezige boerderij “Guldemond”, welke de naam droeg van de eigenaar, C.J. Guldemond te Huis ter Heide, wiens grond en opstallen aan de Rijksweg/Doggersvaart door de gemeente in 1967 ten behoeve van de stadsuitbreiding werden aangekocht.

  • 1990
  • Guldemondweg