Commandeursplein

Commandeursplein
(5) De Schooten
raadsbesluit   04-11-1964
Herinnering aan de commandeurs (kapiteins) van de walvisvaart

  • 1985
  • Commandeursplein