Schapendijkje

Schapendijkje
(2)weg langs de dijk ter plaatse van fort Erfprins
raadsbesluit 11-12-1962
Stond vanouds als zodanig bekend. Waarschijnlijk in verband met het daar vroeger doen weiden van schapen.

Militaire grindweg later Schapendijkje en Dijkweg
(1+2) weg onder langs de zeewering
raadsbesluit –
raadsbesluit ingetrokken
Eerder voor militair vervoer in gebruik zijnde weg langs de zeedijk. “Grind” wijst op de wijze van verharding, “militair” op de eigendomstoestand (weg langs forten en batterijen).

  • 2015
  • Schapendijkje