Patrijzenstraat

Patrijzenstraat
(1)Vogelwijk
raadsbesluit   18-07-1950
Patrijs: een hoenderachtige, gedrongen vogel met snorrende vlucht. Is als broedvogel algemeen in de duinen, bossen en heiden, maar ook in bouwland.

  • 1985
  • Patrijzenstraat