Binnenhaven

Binnenhaven
(1) Den Helder binnen de linie – Oost
langs de Koopvaardersbinnenhaven
raadsbesluit aangelegd in de periode 1830 – 1865
Naam is ontleend aan het naastgelegen verbreed kanaalgedeelte, dat gelijk met het Noord-Hollands kanaal werd gegraven en (na aanvullende voorzieningen) in 1836 als Koopvaarderbinnenhaven in gebruik werd genomen.

  • 1946
  • Binnenhaven