Breewijd

Breewijd
(8) Drooghe Weert
raadsbesluit        07-02-1975
Breewijd: onderdeel van de westelijke doorgang (Westgat – Breewijd Helsdeur) door de buitendelta van het Marsdiep.

  • 1997
  • Breewijd