Goversstraat

Goversstraat
(1)oude Sluisdijkbuurt
raadsbesluit    07-03-1893
raadsbesluit    ingetrokken plan Sluisdijk
(1) Sluisdijk
raadsbesluit    07-05-1975
Teunis Cornelis Govers (Den Helder 1059 – Amsterdam 1927): IJzerkoopman en handelaar aan de Weststraat. Kocht met andere (o.a. P. Schagen) de grond van het Sluisdijkwartier teneinde daar woningen te laten bouwen

  • 2007
  • Goversstraat