Molenerf

Molenerf
(2) vm. Oude Helder, oostelijke zijweg van de Laan
 raadsbesluit     aangelegd in de periode 1850 – 1865
raadsbesluit      ingetrokken plan Oud Den Helder
Hier was eerder de korenmolen “Het fortuin” aanwezig. De molen werd in 1879 door brand verwoest.

  • 1930
  • Molenerf