Zienswijze naar aanleiding van het ontwerpuitwerkingsplan “De Kleine Werf”.

Home » Nieuws » Zienswijze naar aanleiding van het ontwerpuitwerkingsplan “De Kleine Werf”.

Graag uw aandacht voor bijgevoegde brief van de Helderse Historische Vereniging (HHV) aan de Burgemeester en Wethouders van Den Helder. In de brief is de zienswijze verwoord van de HHV naar aanleiding van het ontwerpuitwerkingsplan “De Kleine Werf” op de voormalige Rijkswerf Willemsoord.

Het bestuur van de Helderse Historische Vereniging (HHV) heeft gemeend een zienswijze op te stellen en in te dienen waarin we aangeven  dat uitvoering van het plan “De Kleine Werf” onverantwoord is. Anders dan eerdere projecten (e.g. schouwburg en het gemeentehuis) op de Rijkswerf Willemsoord, is in dit plan van “De Kleine Werf” sprake van ingrijpende, grootschalige nieuwbouw op historische grond dat onverenigbaar is met het cultureel erfgoed en het behoud van de monumentale waarde van het Rijksmonument Rijkswerf Willemsoord. Verdere argumentatie vindt u in de door ons ingediende zienswijze gericht aan Burgemeester en Wethouders van Den Helder.

Tevens artikel Helderse Courant Regio van 3-feb-2024.