Helderse Historische Vereniging

De geschiedenis van Den Helder in beeld & geluid

Hartelijk welkom op de website over de Helderse Historische Vereniging (HHV).
Op deze site vindt u vele historische wetenswaardigheden van de gemeente Den Helder.
De vereniging doet haar best om de historie uit te dragen. Dat doen we door het houden van lezingen, uitgeven van ons
kwartaalblad ā€œLevend Verledenā€ en beheren van onze beeldbank met vele foto- film- en audiofragmenten en oude boeken.
Op de website ā€œDen Helder op de kaartā€ brengen we door middel van een plattegrond de historische bijzonderheden van Den Helder tot op straatniveau vinden!Ā  De website wordt door onze vrijwilligers gevuld en geactualiseerd. Via de menuknop rechtsboven in het scherm worden de diverse themaā€™s zichtbaar. Kijkt u op: https://www.denhelderopdekaart.nl/

Bezoekadres:
Elke dinsdag tussen 10:00 en 12:00 bent u welkom.
Weststraat 110A, 1781 BZ Den Helder.
(Bibliotheek School-7).