Vooraankondiging ALV 2022, 15-november-2022, inloop vanaf 19:00 uur

Home » Nieuws » Vooraankondiging ALV 2022, 15-november-2022, inloop vanaf 19:00 uur

Algemene Ledenvergadering

Op dinsdagavond 15 november 2022 wordt door de  Helderse Historische Vereniging Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd in het gebouw van de Morgenster (vanaf 19:00 uur). Een uitnodiging hiertoe, voorzien van de benodigde stukken en verslagen, zullen de leden bijtijds ontvangen. Alle leden zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Na de formele ALV en een korte pauze wordt een interessant programma gepresenteerd.

Voor verslagen en documenten, ga naar deze Link.