Steunpunt Monumenten & Archeologie NH.

Home » Nieuws » Steunpunt Monumenten & Archeologie NH.

In het landelijke themajaar ‘Ode aan het landschap’ gaat het in de nieuwe editie van erfgoedtijdschrift ode – omgevingskwaliteit door erfgoed veel over het karakteristieke Noord-Hollandse landschap. Hoe kun je bijvoorbeeld dat karakter op een goede en duurzame manier bewaren? Lees het in ode – nu digitaal beschikbaar via de website van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland.

Een ode aan
Het landschap in onze provincie is heel divers, schrijft gedeputeerde Zita Pels in ode. ‘Noord-Holland is een provincie met veel contrasten: dichtbebouwd en dichtbevolkt met een hoge dynamiek maar ook met bijzondere landschappen als heidevelden, duinen, veengronden, polders en dijken.’ Het tijdschrift brengt dit keer onder meer een ode aan die diversiteit. In deze video vertelt de gedeputeerde daar meer over.

Het verhaal van Noord-Holland
Maar erfgoed is breder dan landschap alleen. Met ode wil het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland laten zien hoe breed en fascinerend het erfgoedveld is. Van boerderijen tot dijkstructuren en van raadhuizen tot oude fabrieken: samen vertellen ze het verhaal van Noord-Holland, ook aan toekomstige generaties. Het doel van het tijdschrift is om de kwaliteit van het Noord-Hollandse erfgoed én degenen die er elke dag mee bezig zijn voor het voetlicht te brengen. De artikelen laten zien hoe mensen zich inzetten om erfgoed een duurzame toekomst te geven en hoe dat erfgoed bijdraagt aan een goede omgevingskwaliteit.

Lees het in ode
Ben je benieuwd geworden naar de verhalen over de mensen en de prachtige voorraad Noord-Hollands erfgoed? Je kunt de digitale ode vanaf vandaag lezen via de website van het Steunpunt. Deze editie is de tweede in een reeks over het Noord-Hollandse erfgoed.

Over het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland
Het Steunpunt is een vraagbaak voor Noord-Hollandse gemeenten en biedt kennis over monumenten, duurzame herbestemming, archeologie, cultuurlandschap en de Omgevingswet. Het is een platform om te netwerken, het biedt inspiratie door middel van goede voorbeelden en instrumenten om cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening te verankeren. Het Steunpunt is een samenwerkingsverband tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Holland en de RCE.

 

archeologie-NH.jpg