Bezoek aan Fort Harssens 2019

Home » Nieuws » Bezoek aan Fort Harssens 2019

Voor 10 september 2019 worden de vrijwilligers/ster uitgenodigd door het bestuur voor een rondleiding door Fort Harssens.

Fort Harssens is rond 1885 gebouwd op zandplaat ‘de Harssens’ aan de monding van het Nieuwe Diep. Het pantserkustfort had twee koepels met elk twee kanonnen, de grootste die ooit op een fort in Nederland hebben gestaan. Vanaf het fort werd het Molengat – de noordelijke vaargeul bij Den Helder – verdedigd. In 1950 is het fort ‘onder de aarde verdwenen’ bij de aanleg van de Nieuwe Haven in Den Helder. Op een deel van het fort werd een havenkantoor gebouwd. Incidenteel werd het fort nog gebruikt voor oefeningen. In verband met de nieuwbouw van het bovenliggende havenkantoor is in 2009 een gedeelte van de droge gracht ontgraven en al het afval en puin geruimd. Fort Harssens ligt op defensieterrein, strak uitkijkend op het Marsdiep en de Waddenzee.
Na herstel van het casco is het fort is weer veilig toegankelijk. Door vrijwilligers van de Stichting Stelling Den Helder
worden rondleidingen verzorgd.