75 jaar Vrijheid in Den Helder

Home » Nieuws » 75 jaar Vrijheid in Den Helder

Op maandag (20 april 2020) viel bij iedereen binnen de gemeente Den Helder een bijzonder boekje op de deurmat. Aanleiding was de Helderse bevrijding (8 mei 1945), 75 jaar geleden, waardoor we sinds die tijd in vrijheid kunnen leven. De verhalen zijn beschikbaar gesteld door de Helderse Historische Vereniging (HHV) en de Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis (HVSG).

In Den Helder waren vele activiteiten gepland rondom 75 jaar vrijheid. Door de coronacrisis zijn helaas een aantal evenementen rondom het herdenken hiervan niet of in aangepaste vorm doorgegaan. Dit boekje heeft aan deze bevrijding aandacht gegeven en verhalen verteld over deze periode, zodat wij aan dit gebeuren nu nog kunnen denken en herdenken.

In dit boekje zijn verhalen opgenomen die het beeld weergeven van de (na)oorlogse situatie in Den Helder, opgetekend door inwoners voor inwoners. Den Helder heeft in de oorlog erg geleden onder het oorlogsgeweld, maar daarna volgde een intensieve wederopbouw. Tot op de dag van vandaag wordt gewerkt aan verbeteringen in onze mooie stad. Gedurende lange tijd wordt er vanuit onze stad door velen op diverse plaatsen gewerkt aan vrede en veiligheid, waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. Begrippen als oorlog en vrijheid zijn verbonden met onze stad.