Concept verslag (ALV) Algemene Leden Vergadering 13-11-2018.

Klik hier voor het conceptverslag.

 

 

dinsdag 13 november 2018.

1) Uitnodiging

2) Notulen vorige vergadering

3) Verslag secretaris

4) Financiële bijlage 

5) Huishoudelijk reglement

 

2017

Klik hier voor het verslag (concept) van de Algemene Vergadering van 14 november 2017 

 

2016-2017

Klik hier voor het jaarverslag van de secretaris 2016-2017
en hier voor de financiële stukken 2016-2017