Concept verslag (ALV) Algemene Leden Vergadering 19-11-2019.

Klik hier voor het conceptverslag.

 

 

ALV 2019-11-19 (Algemene Leden Vergadering)

1)  ALV 19-11-2019  uitnodiging en agenda

2)  2018-11-13-definitief-verslag-ALV

3)  HHV  begroting 2019-2020

4)  HHV 2018-2019  jaarrekening definitief

5)  Jaarverslag secretaris 1 juli 2018 -30 juni 2019

 

 

dinsdag 13 november 2018.

1) Uitnodiging

2) Notulen vorige vergadering

3) Verslag secretaris

4) Financiële bijlage 

5) Huishoudelijk reglement

 

2017

Klik hier voor het verslag (concept) van de Algemene Vergadering van 14 november 2017 

 

2016-2017

Klik hier voor het jaarverslag van de secretaris 2016-2017
en hier voor de financiële stukken 2016-2017