Stadsvernieuwing Visbuurt op TV – Lezing (inmiddels verlopen).

Home » Nieuws » Stadsvernieuwing Visbuurt op TV – Lezing (inmiddels verlopen).

Stadsvernieuwing Visbuurt op TV

Verzorgd door Helderse Historische Vereniging

Stadsvernieuwing in de jaren zeventig bij de publieke omroep op TV, over Den Helder en de Visbuurt in het bijzonder. Kom kijken naar twee documentaires uit die jaren!

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd er (ook al) hard gewerkt aan de verbetering van de oude stad. Dat ging niet zonder slag of stoot. De uitwerking in 1971 van de in 1967 middels de toenmalige dienst gemeentewerken gepresenteerde ideeën leidde tot grote onrust en tot acties van de bevolking. Basis van de toenmalig gepresenteerde overheidsplannen was saneren, het mooiere woord voor slopen. De bewoners van de Visbuurt kwamen als eersten in opstand, zij weigerden en bloc om hun huizen, om hun wijk te laten slopen. Groot voordeel van de Visbuurt was het hoge percentage eigenwoningbezit en daarom de bereidheid tot actie voeren. Sluisdijk en Centrum volgden later, maar voor Sluisdijk kwam het verzet te laat.

De organisatie van het verzet in de Visbuurt begon in augustus 1971. Twee maanden na de presentatie van de gemeentelijke plannen werd er een alternatief plan bij het gemeentebestuur ingediend en startte de organisatie om de buurt te behouden. Toch duurde het jaren om de door de gemeente gepubliceerde plannen te veranderen, ofwel om slopen om te zetten in rehabiliteren, behouden en verbeteren. Ondanks de tegengestelde uitgangspunten werkten de buurt en de gemeente toch al vrij snel samen. Samen zorgden zij ervoor dat de Visbuurt en Den Helder in die jaren het voorbeeld van de stadsvernieuwing van Nederland werden.

Bij het actievoeren door de Visbuurt hoorde ook de continue zoektocht naar ontwikkelingen en vooral deskundigen van buiten Den Helder en het inschakelen van lokale en landelijke pers. Die instelling leidde tot vele leerzame kontakten met personen en instanties en tot meerdere TV uitzendingen over de Visbuurt.

Door de HHV zijn vorig jaar de rechten aangekocht om dit jaar twee documentaires uit die tijd opnieuw te mogen vertonen. Ing. J.J. (Ko) Minneboo, in de jaren zeventig bewoner en actievoerder in de Visbuurt, thans lid van de HHV, geeft een toelichting bij de documentaires die respectievelijk 50 en 35 minuten duren.

De Straat
Een documentaire van Leo Akkermans, in opdracht van de KRO, uitgezonden op 18 oktober 1973. Wat is een straat, wat is een wijk? Een tijdsbeeld uit het begin van die roerige jaren zeventig met de Jan in ’t Veltstraat en de Visbuurt in de hoofdrol.

Beeldspraak: De Visbuurt en Nico Andriessen
Een film van Fons Grasveld en Walter Barten onder eindredactie van Jan Venema, tot stand gekomen met medewerking van het Ministerie van Volkshuisvesting, door de NOS uitgezonden op 22 november 1977.

De Haarlemse architect Nico Andriessen (1923-1996), die door en voor de Visbuurt naar Den Helder kwam, staat centraal. In 1981 was hij woordvoerder voor Nederland tijdens een Europees congres over stadsvernieuwing. Zijn werk in de Visbuurt en zijn kijk op stadsvernieuwing, woningen, maar vooral op wat wonen feitelijk betekent, en de rol van een architect daarbij, zijn wellicht nog steeds actueel.

 

Deze worden vertoond op:

Woensdag 11 maart 2020, tijd: 19:30 uur. Locatie Den Helder School 7

En

Dinsdag 17 maart 2020, tijd: 14:00 uur. Locatie Den Helder School 7

 

Reserveringen  zijn te verkrijgen via deze link.