Geschiedenis van het Loodswezen – Lezing (inmiddels verlopen).

Home » Nieuws » Geschiedenis van het Loodswezen – Lezing (inmiddels verlopen).

Geschiedenis van het Loodswezen – Lezing (inmiddels verlopen).

Deze lezing werd gegeven op:
18 april 2018     19:30 uur
1 mei 2018         14:00 uur

Maarten Noot is zelf loods geweest en geeft ditmaal een lezing over de geschiedenis van de Loodsen op het Marsdiep.

Eeuwenlang was het Marsdiep een van de hoofdvaarwaters naar en van de Zuiderzeehavens en Amsterdam. Veel schepen voeren van hier uit naar de Oostzee om hout te halen en de VOC-vloot voer er uit naar Indië. In de 18e eeuw woonden er op Texel en in Den Helder wel 500 loodsen. De opening van het Noordzeekanaal in 1876 maakte een eind aan die grote bedrijvigheid op de Rede. Nu resteren nog een tiental loodsen die vanuit IJmuiden op afroep schepen beloodsen op de Rede.

over de spreker:
Maarten Noot (Jutter van het Jaar 2016) zet zich al jarenlang in voor het behoud van de Helderse geschiedenis. Dat deed hij als penningmeester, voorzitter en als lid van de Helderse Historische Vereniging (HHV). Hij staat bekend als een autoriteit op het gebied van de Helderse historie. Hij is eindredacteur van het kwartaalblad ‘Levend Verleden’ en van diverse boeken over de geschiedenis van Den Helder. Ook heeft hij zich ingespannen voor digitalisering van de archieven, zodat de historische informatie voor iedereen vindbaar is.

Geschiedenis-van-het-Loodswezen-Klein.jpg