Genealogie – gezocht naar vrijwilligers.

Home » Nieuws » Genealogie – gezocht naar vrijwilligers.

Binnen de HHV bestaat de werkgroep genealogie uit vrijwilligers met ruime ervaring in genealogisch onderzoek. Het uitgangspunt is beginnende onderzoekers op weg te helpen bij het opzetten van een familiestamboom. Mocht u bij uw onderzoek zijn vastgelopen, dan bekijken we of wij u verder kunnen helpen. Tet ondersteuning beschikt de werkgroep over een ruim genealogische data- en advertentiebestand, specifiek gericht op families uit Den Helder. Kijk u op de volgende link voor meer informatie! Bent u geïnteresseerd in de genealogie en wilt u onderzoek doen; de werkgroep is op zoek naar vrijwilligers!