Drie lezingen verzorgd door Helderse Volksuniversiteit.

Home » Nieuws » Drie lezingen verzorgd door Helderse Volksuniversiteit.

In verband met het 75-jarig bestaan van de Helderse Volksuniversiteit (HVU) worden drie ‘volkscolleges’ georganiseerd. Volkscolleges werden ooit bedacht met het idee dat ze praktische kennis en inzicht verschaffen in een zich ontwikkelende democratische samenleving.

De HVU streeft ernaar om kennis, inzichten en vaardigheden van volwassenen op een laagdrempelige manier te vergroten en mensen met  elkaar in contact te brengen. Dit ter stimulering van persoonlijke groei en participatie in de maatschappij.
De Helderse Volksuniversiteit wordt gerund door een klein team van vrijwilligers. Hierdoor kan men slagvaardig én betaalbaar cursussen en workshops organiseren.

Voor meer informatie.

Lezing 1:
Wie bestuurt de gemeente Den Helder
Datum: zaterdag 5 maart 2022  van 14:00 – 15:00 uur.
In dit  volkscollege gaat de burgemeester in op het openbaar bestuur met name de gemeente. Hoe wordt een gemeente bestuurd en wie gaat waar over? De gemeenteraad, het college van burgemeester & wethouders en de burgemeester komen aan bod.

Lezing 2:
Vrouwenkiesrecht
Datum: zaterdag 19 maart 2022 van 14:00 – 15:00 uur.
Een speciaal volkscollege voor de HVU onder de titel:  vrouwenkiesrecht. Door Afra Carsjens, Marijke Feenstra en Ko Minneboo wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen rondom het vrouwenkiesrecht. Emancipatie en feminisme, zowel binnen als buiten Den Helder, komen voor het voetlicht.
Aanmelden voor deze lezing.

Lezing 3:
De bibliotheek als huiskamer van de stad!
Datum: zaterdag 2 april 2022 van 14:00 – 15:00 uur.
De bibliotheek heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het gaat allang niet meer alleen om boeken. Het is een plek waar mensen met diverse achtergronden samenkomen om zich te ontspannen, anderen te ontmoeten en zichzelf te ontwikkelen. Het belang van bibliotheken is tijdens de coronacrisis sterk naar voren gekomen. Het is een essentiële dienstverlening, waar iedereen welkom is: de huiskamer van de stad!
Aanmelden voor deze lezing.

Waar:
De volkscolleges vinden plaats in Bibliotheek Den Helder School 7, Keizersgracht 94, Den Helder
Deze volkscolleges zijn telkens op een zaterdagmiddag van 14:00 – 15:00 uur.
Algemeen aanmelden voor lezingen.