Den Helder op de Kaart

Home » Nieuws » Den Helder op de Kaart

De website ‘Den Helder op de kaart’ is een online stadskaart die het erfgoed van de stad zichtbaar maakt. Op een makkelijke manier wordt hiermee veel historische informatie toegankelijk voor iedereen met een computer, tablet of smartphone.

Website>Den Helder op de Kaart

De website is sinds maart 2016 voor het publiek te raadplegen. De Helderse kaart is een gezamenlijk initiatief van het Regionaal Archief Alkmaar (RAA) en de Helderse Historische Vereniging (HHV).  De website biedt veel mogelijkheden voor publicatie: historische kaarten, oude en monumentale  gebouwen, kerken en forten worden stap voor stap zichtbaar. Maar ook de vroegere bebouwing en verdwenen stadsdelen. Via de menuknop rechtsboven in het scherm worden de diverse thema’s zichtbaar.
De website is rechtstreeks te bereiken maar ook via de websites van de Helderse Historische Vereniging en van het Regionaal Archief Alkmaar.

Naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van de WoningStichting Den Helder, is er een artikel in dit blad geplaatst over “DenHelderopdekaart”.

100-jaar-WSDH-3.jpg