Algemene Ledenvergadering 14 november 2023.

Home » Nieuws » Algemene Ledenvergadering 14 november 2023.

Op dinsdagavond 14 november 2023 wordt door de Helderse Historische Vereniging een Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd in het gebouw van de Morgenster (aanvang van de ALV is om 19:30 – inloop is vanaf vanaf 19:00 uur). Een uitnodiging hiertoe, voorzien van de benodigde stukken en verslagen, zullen de leden bijtijds ontvangen. Iedereen is van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Na afloop van de ledenvergadering volgt de presentatie van het nieuwe boek “Uit Beeld deel 2” en bevat nostalgische verhalen over het Helderse erfgoed. Het lijvige boek bevat ook vele foto’s van de vroegere situatie en (indien beschikbaar), hoe het er nu uitziet.
(foto Piet Zeeman).

Voor de verslagen, enz. zie Link.