Helderse Historische vereniging heeft ANBI status

Verheugd zijn we over de officiële beschikking die we 15 april 2013 van de inspecteur van de belastingdienst uit Eindhoven ontvingen met de mededeling dat aan de Helderse Historische Vereniging met terugwerkende kracht per

1 januari 2012 de Culturele ANBI status is verleend.

Dit heeft positieve consequenties zowel voor de Vereniging als voor donaties, schenkingen, legaten en dergelijke aan de HHV. Hieronder volgt een korte toelichting wat dit in de praktijk betekent voor onze vereniging.

 

Culturele ANBI status

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI nog meer?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Voor verdere en uitgebreide informatie verwijs ik u naar de web site van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/anbi