Dia – 50 jaar De Schooten

Home » Historisch archief » Diaseries » Dia – 50 jaar De Schooten

In het waddengebied ten oosten van Huisduinen lagen aan het eind van de middeleeuwen meerdere zandheuvels. Op een van deze hoger gelegen nollen (duinen) stond een boerderij genaamd ‘De Schoten’, zo werd het duin ook genoemd. Een overblijfsel van dit duinengebied staat tegenwoordig bekend als De Nollen. In het midden van wat nu woonwijk De Schooten is lag in de 16e eeuw een dorpje en zandheuvel genaamd ’t Torp. Op een kaart van Metius uit 1619 staan de boerderij en ’t Torp op hetzelfde duin vermeld. Een later, in 1750, gebouwde boerderij ging in 1956 door een brand verloren. Er werd op nagenoeg dezelfde plek een nieuwe boerderij gebouwd die tegenwoordig dienst doet als buurthuis voor De Schooten. Op ’t Torp was tot in de 19e eeuw een begraafplaats van de oudkatholieken in gebruik.

Vanaf 1962 werd begonnen met het bebouwen van een gedeelte van polder Koegras. Dit land was tot die tijd vooral in gebruik door agrarische bedrijven. Toen er voor de bouw van de wijk archeologisch onderzoek plaatsvond werden meerdere grafstenen en tal van schedels en beenderen van een voormalige begraafplaats gevonden.

De wijk is gebouwd in verwachting dat de Koninklijke Marine haar activiteiten in Den Helder fors zou uitbreiden. Door de bouw kon men inspelen op de te verwachten groei van het inwonertal. De groei van de marineactiviteiten liep echter niet in gelijke tred met de verwachting, maar Den Helder had rond 1970 wel een moderne naoorlogse wijk.