HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

De Algemene Ledenvergadering van de HHV heeft op 13 november 2018 een gewijzigd Huishoudelijk Reglement vastgesteld. 

Hier de link naar de meest recente HHR_2018