Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 2018
22-10-2018 00:00:00

Dinsdag 13 november houden wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Helderse Historische Vereniging (HHV).

 

Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 13 november 2018 in het kerkgebouw ‘Morgenster’ aan de drs. F. Bijlweg 9 te Den Helder. De vergadering begint om 19:30 uur, zaal open 19:00 uur.

 

Via de volgende links kunt u bij de volgende documenten komen:

 

1) Uitnodiging

2) Notulen vorige vergadering

3) Verslag secretaris

4) Financiële bijlage

5) Huishoudelijk reglement