Nieuwe voorzitter HHV
07-12-2017 00:00:00

Op 14 november 2017 werd tijdens een goedbezochte Algemene ledenvergadering de heer F.H.A. (Frans) van de Wetering gekozen tot nieuwe voorzitter van de Helderse Historische Vereniging. Hij volgt daarmee Ko Minneboo op die vier jaren voorzitter is geweest en een cruciale rol speelde bij de verhuizing van het stadhuis naar School 7 en een aanzet gaf tot een Helders Historisch Centrum. Ko blijft zich inzetten voor de vereniging voor onderzoek en presentaties.


Frans van de Wetering is na beëindiging van zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine als vrijwilliger actief op diverse terreinen binnen het culturele leven in Den Helder. Hij geeft aan dat “het schip van de vereniging” goed op koers ligt en bemand is met een capabele bemanning van vrijwilligers. De activiteiten - digitalisering, de beeldbank, de administratie, het verenigingsblad, de genealogie, geven van lezingen/presentaties en overige bestuurlijke zaken -  zijn in goede handen.

 
De nieuwe voorzitter gaf aan korte termijn kennis te gaan maken met zusterverenigingen in de regio en met andere belangrijke partners. Hij benadrukte het belang van onderzoek en presentaties en bedankte Ko dat hij zich daarvoor wil blijven inzetten.Frans van de Wetering (rechts) bedankt Ko Minneboo